تاریخچه دانشگاه

دانشگاه هرمزگان به استناد مصوبه 1370/7/10 شوراي گسترش آموزش عالي و با مجوز راه اندازي 6 رشته آموزشي در مقطع كارشناسي (مهندسي صنايع، مهندسي مكانيك، دبيري رياضي، دبيري فيزيك، دبيري ادبيات فارسي) در دهه فجر سال 1370 تاسيس و با انتقال آموزشكده فني هرمزگان (وابسته به دانشگاه شيراز) در سال 1371 فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود.

در حال حاضر دانشگـاه با داشتـن قريب به 6000 دانشجـوي دختـر و پسـر در مقاطع تحصيلي مختلف (40 رشته محل كارشناسي، 71 رشته محل كارشناسي ارشد و 32 رشته محل در مقطع دكترا) مشغول به فعاليت است. هرم دانشجويي دانشگاه در حال حاضر (پايان نيمسال دوم 94-93) بصورت 72 درصد دانشجوي كارشناسي، 25 درصد دانشجوي كارشناسي ارشد و 3 درصد دانشجوي دكتري مي باشد.

ساختار تشكيلاتي عملياتي شده مصوب دانشگاه داراي پنج حوزه معاونت (معاونت طرح و توسعه، معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، معاونت پژوهشي و فناوري، معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي و اجتماعي)، پنج دانشكده (دانشکده فني و مهندسي، دانشکده علوم پايه، دانشکده علوم و فنون دريايي، دانشکده كشاورزي و منابع طبيعي)، مجتمع آموزشي عالي ميناب و سه پژوهشكده (پژوهشکده مطالعات و تحقيقات هرمز، پژوهشکده بيابانهاي ساحلي، پژوهشکده منطقه­اي جنگلهاي حرا) مي باشد.

مجموعه حوزه های در حال استفاده دانشگاه در زیربنایی بالغ بر 55000 متر مربع (اداری 6000 متر مربع، خوابگاهی 20000 متر مربع، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 29000 مترمربع) مشغول به فعالیت می باشد.

شايان ذكر است در حال حاضر تعداد 210 عضو هيات علمي در دانشگاه هرمزگان مشغول انجام امور آموزشي و پژوهشي مي باشند كه هرم هيات علمي دانشگاه در حال حاضر (پايان نميسال دوم 94-93) مشتمل بر 13عضو هيات علمي در مرتبه دانشيار، 128 استاديار و 69 مربي مي باشد.

 

رؤساي دانشگاه هرمزگان ازبدوتأسیس تاکنون عبارتنداز  آقایان:

 

1ـ  احمدخرم                                         فروردین 1370  الی  مرداد   1371     

2ـدکترحسین زمردیان                            مرداد 1371     الی  بهمن   1373               

3ـ دکتر پرویزنورپناه                                 بهمن 1373    الی  اسفند  1376     

4ـ دکترجعفرکامبوزیا                               اسفند 1376    الی  تیر      1379     

5ـ دکترمحمدرضامباشری                       تیر  1379         الی  تیر      1381

6ـ دکترمهدي ایرانمنش                          تیر1381          الی اردیبهشت 1385

7ـدکتراحمدنوحه گر                               اردیبهشت1385  الی  تیر     1393

8ـ دکتر علی اکبر شیخی فینی                        تیر 1393     الی         آذر 1400   

8ـ دکتر محمد صادقی                                   آذر 1400                         تاکنون