مدیران گروههای آموزشی پردیس خودگردان قشم

 

گروه آموزشی

 مدیرگروه

مرتبه علمی

آدرس ایمیل

ریاضی

جواد مقدری

استادیار

j.moghaderi@hormozgan.ac.ir

زبان و ادبیات فارسی

 حشمت ­اله آذرمکان

استادیار

azarmakan@hormozgan.ac.ir

فیزیک و هواشناسی

(علوم غیر زیستی)

 مریم راه­بانی

استادیار

m_rahbani@hormozgan.ac.ir

مهندسی منابع طبیعی- شیلات

ابوالفضل ناجی استادیار

abolfazlnaji@hormozgan.ac.ir

مدیریت

 طیبه عباس­ نژاد

استادیار

abbasnejad@hormozgan.ac.ir

مهندسی منابع طبیعی   و جغرافیا

حمید غلامی

استادیار

 

مهندسی کامپیوتر   هوش مصنوعی

 احمد حاتم

استادیار

a.hatam@hormozgan.ac.ir

مهندسی عمران

محمدطاهر کمالی

استادیار

kamali@hormozgan.ac.ir

مهندسی مکانیک

محمدعلی میرزایی

استادیار

mirzaima@hormozgan.ac.ir

مشاوره  و علوم تربیتی

 عبدالوهاب سماوی

استادیار

samavi@hormozgan.ac.ir