چاپ        ارسال به دوست

راهنمای فرآیند درخواست فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

راهنمای فرآیند درخواست فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

احتراما در خصوص دانشجویان متقاضی فرصت تحقیقاتی داخل/خارج کشور خواهشمند است مراحل ذیل جهت ثبت تقاضا مد نظر قرار گیرد.

1.      ارسال نامه پذیرش + صورت جلسات موافقت با فرصت متقاضی در شورای گروه و دانشکده، از دانشکده به تحصیلات تکمیلی

2.       تکمیل و تائید پرونده متقاضی در تحصیلات تکمیلی(و ثبت در سامانه گلستان)

3.       ارسال پرونده فیزیکی متقاضی از تحصیلات تکمیلی به حوزه معاونت پژوهش و فناوری

4.      بررسی نهایی و رفع نقص مدارک در حوزه معاونت پژوهش و فناوری(مراجعه حضوری متقاضی به حوزه معاونت پژوهش و فناوری در این مرحله الزامی می باشد)

5.      ثبت درخواست و بارگذاری مدارک لازم در سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir (توسط دانشجو)

 

شایان ذکر است مراحل تسویه حساب فرصت تحقیقاتی به شرح ذیل می باشد:

فرصت تحقیقاتی داخل کشور:

1.      ارائه نامه خاتمه دوره از معاونت آموزشی یا تحصیلات تکمیلی دانشگاه مقصد با ذکر تاریخ شروع و پایان دوره+ ارائه گزارش فرصت تحقیقاتی در قالب نامه رسمی نوشته شده توسط استاد مقصد(در سربرگ دانشگاه دارای تاریخ و شماره) با ذکر تاریخ شروع و پایان دوره که به تائید استاد راهنمای دانشگاه مبدا رسیده باشد به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جهت بررسی و تائید

2.      ثبت درخواست تسویه قرصت تحقیقاتی در سامانه سجاد و بارگذاری مدارک فوق الذکر توسط دانشجو

 

 

فرصت تحقیقاتی خارج از کشور:

1.      ارائه صفحه اول گذرنامه+صفحه ای که مهر خروج از کشور و ورود به کشور در آن ثبت شده+ارائه گزارش فرصت تحقیقاتی در قالب نامه رسمی نوشته شده توسط استاد مقصد(در سربرگ دانشگاه) با ذکر تاریخ شروع و پایان دوره که به تائید استاد راهنمای دانشگاه مبدا رسیده باشد به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جهت بررسی و تائید

2.      ثبت درخواست تسویه قرصت تحقیقاتی در سامانه سجاد و بارگذاری مدارک فوق الذکر توسط دانشجو

 

 

 


١٢:٣٦ - 1398/09/30    /    شماره : ١٥٠٦    /    تعداد نمایش : ٣٨٢٣خروج