ساعت حرکت سرویس آمد و شد دانشجویان در ایام کلاسی از شهر به پردیس و بلعکس

زمان و مکان آمد و شد دانشجویان در ایام کلاسی از شهر به پردیس و بلعکس به شرح ذیل می باشد

1397/06/31

ساعت حرکت آمد و شد داخلی از ساختمان مرکزی به سمت محوطه

ساعت حرکت آمد و شد داخل از ساختمان مرکزی به سمت محوطه دانشگاه

1396/07/24

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان (آتیه سازان حافظ)

شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه

1396/04/21

مراحل روند ارسال اسناد پزشکی جهت دریافت هزینه درمان

مدارک لازم جهت کارشناسی و پرداخت هزینه های سرپایی در شرکت کمک رسان ایران

1395/06/03

روند صدور معرفی نامه بیمه تکمیلی جهت مراکز طرف قرارداد

مراحل و روند صدور معرفی جهت مراکز طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

1395/06/03