معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

اهداف و مامورت های معاونت فرهنگی و اجتماعی:

    - کمک به تعمیق اندیشه های دینی و تبیین وگسترش ارزش های ملی دینی؛

-    ایجاد نظام مناسب برای سیاست‌گذاری، ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و گسترش و تعمیق فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه‌؛

-    برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند و پیگیری فعالیت‌ها برای اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار از آن‌ها؛

-    تلاش برای ارتقای سطح کیفی شورای فرهنگی دانشگاه‌ برای بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه‌ و تحقق برنامه‌های ارائه شده از سوی وزارت؛

-    برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان در دانشگاه و جامعه؛

-    مسأله‌یابی و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ساماندهی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز جامعه با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه؛

-    کمک به ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف سیاست‌گذاری مجری در امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های استان هرمزگان؛

-    پشتیبانی تأمین امکانات و ملزومات مورد نیاز سمعی و بصری به منظور مستندسازی فعالیت‌های فرهنگی و همچنین حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری؛

-    تسهیل در ارائه خدمات، تدارکات، تولیدات و ملزومات فرهنگی به دانشگاهیان براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند؛

-    تبیین و تدوین طرح‌ها و راه‌کارهای ضروری برای ارتقای نقش اجتماعی و فرهنگ آموزش عالی در استان؛

- برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی وزارت و مصوبات شورای فرهنگی؛

-    توسعه و تقویت فعالیت‌های اجتماعی دانشگاه‌ با حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی‌ـ صنفی دانشجویی؛

-    برنامه‌ریزی در جهت ساماندهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها با همکاری سایر دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی کشور با هدف تهیه، تدوین و اجرای برنامه جامع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

-    حمایت از توسعه تشکل‌های دانشگاهی در زمینه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و صنفی و تقویت نهادها و تشکل‌های اسلامی به منظور ارتقای ارزش‌های معنوی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند؛

-    جلب مشارکت و به کارگیری توانایی‌ها و امکانات نهادهای اجرایی اجتماعی و فرهنگی برای ارتقاء و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند؛

-    برنامه‌ریزی برای قانونمند کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌؛

-    کمک به پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان و همچنین ایجاد فضای معنوی در محیط‌های دانشگاهی از طریق جلب مشارکت و مساعدت مراکز، کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشگاهی و طراحی برنامه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی برای دانشجویان؛

-    ایجاد نظام ارزشیابی مناسب و قابل اجرا برای ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها؛

-    نظارت بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌؛

-    نظارت بر اجرای قانون و ضوابط فرهنگی و هنری مصوب در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌؛

زیر مجموعه حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی:

1-      واحد مدیریت فرهنگی و اجتماعی:

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی                                                  مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

 

2-      اداره های  معاونت فرهنگی و اجتماعی:

-          اداره انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری

-          اداره تشکل های سیاسی و نشریات دانشجویی

-          اداره فوق برنامه و امور خوابگاه ها

3-      شوراها و کمیته های فرهنگی و اجتماعی:

-          شورای صنفی اساتید دانشگاه

-          شورای فرهنگی دانشگاه

-          هیات نظارت دانشگاه

-          شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی

-          کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

-          کمیته ارتقاء اساتید

-          انجمن فرهنگی بانوان دانشگاه

نمونه اقدمات انجام شده در سال تحصیلی گذشته:

-          مسابقات کشوری سازه های ماکارونی

-          جشن فارغ التحصیلی دانشجویان

-          جشنواره درون دانشگاهیحرکت ویژه انجمن های علمی

-          شرکت در جشنواره کشوری رویش و کسب مقام برتری در حوزه کانون های فرهنگی و هنری

-          برگزاری جشنواره کشوری رضوی در بخش "جوان و فضای مجازی"

-          همایش بین المللی بتن توسط انجمن علمی عمران دانشگاه

-          جشنواره دانشجویی غذا و آداب و سنن اقوام

-          همایش بزرگداشت روز ملی خلیج فارس