اطلاعیه مالی و کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم

قابل توجه دانشجویان محترم پردیس¬های خودگردان دانشگاه هرمزگان به اطلاع می¬رساند آن دسته از دانشجویانی که تاکنون نسبت به رفع بدهی خود اقدام ننموده¬اند، در صورتی که تا تاریخ 20/03/95 بدهی خود را پرداخت ننمایند، طبق ضوابط و مقرارت دانشگاه با آنان برخورد خواهد شد. بدیهی است عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می¬باشد.

1395/03/09

برگزاری آخرین دوره بسندگی زبان مقطع کارشناسی ارشد پردیسهای خودگردان

قابل توجه آن دسته از دانشجویان متقاضی دفاع از رساله کارشناسی ارشد که تا این تاریخ موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی بسندگی زبان انگلیسی نشده اند می رساند: جهت شرکت درآخرین دوره آموزشی فشرده و آزمون بسندگی زبان،(معادل2واحدآموزشی)که در محل پردیس دانشگاهی قشم (جزیره قشم) برگزار خواهد شد به شرح ذیل اقدام نمایند؛

1394/10/22